Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7208
Title: Verhogen van de procesprestaties door toepassen van een te ontwikkelen dynamisch volwassenheidsmodel
Authors: Jacobs, Marcel
Keywords: Business Process Management
BPM
volwassenheidsmodel
maturity model
competenties
capabilities
Issue Date: 15-Jul-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Voor organisaties is het van belang de kwaliteit van processen voortdurend te borgen en verbeteren. Dit is het vakgebied van Business Process Management (BPM). Een belangrijk instrument binnen BPM voor het verhogen van de volwassenheid van processen is het volwassenheidsmodel. Binnen de wetenschappelijke literatuur zijn veel volwassenheidsmodellen, die nagenoeg allemaal zijn opgebouwd uit een aantal (meestal 5) fasen, waarbij voor elke fase criteria zijn benoemd waar de organisatie aan dient te voldoen. Een volgende volwassenheidsfase kan slechts bereikt worden als aan alle criteria van de vorige fasen is voldaan. De volwassenheidsmodellen suggereren dat het hoogste niveau het meest wenselijke niveau is, en dat daardoor de prestaties van de processen automatisch zullen verbeteren. Het automatisch verbeteren van de procesprestaties door het volgen van een ongeconditioneerd volwassenheidsmodel naar het hoogste volwassenheidsniveau blijkt een aanname. Recente wetenschappelijke literatuur stelt dat organisaties beter zelf kunnen bepalen welke competenties ontwikkeld moeten worden om de processen beter te ondersteunen. Het voor deze scriptie uitgevoerde onderzoek sluit hierop aan en richt zich op het ontwikkelen van een volwassenheidsmodel dat zich situationeel en adaptief kan aanpassen aan de eisen en wensen van de organisatie. Door het hanteren van dit adaptieve volwassenheidsmodel, dus het doorlopen van de procesbeschrijving en het daarmee bouwen van het situationele Verbeterplan, worden alleen die competenties ontwikkeld en verbeterd die voor de organisatie van toegevoegde waarde zijn, en succesbepalend voor de processen die de producten en diensten voortbrengen naar de klant. Het volwassenheidsmodel voorziet hierin via onder andere een procesbeheerorganisatie waarin zowel bestuurders als uitvoerenden participeren en een process improvement team dat kortcyclisch competentie-ontwikkeling begeleidt. Op deze wijze is het te ontwerpen volwassenheidsmodel geen volgend voorschrijvend, statisch volwassenheidsmodel, maar een innovatief, situationeel, adaptief instrument om bestuurders en uitvoerders gezamenlijk aan relevante competentie-ontwikkeling te laten werken. Hierdoor kunnen de processen beter worden uitgevoerd en ontvangen klanten van de organisatie de producten en diensten van verwachte, afgesproken en constante kwaliteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7208
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jacobs_ M_Scriptie_BPMIT.pdf6.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.