Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7212
Title: Samenwerken en keteninformatisering in de zorg − Een verkennende studie
Authors: Breedveld, Ruud
Keywords: keteninformatisering
zorgsector
Patient Engagement Framework
patiëntenbelang
Issue Date: 25-Jun-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Doel van dit onderzoek is om de verschillende aspecten van samenwerking en keteninformatisering in de zorg en de hoge kwaliteitseisen die aan deze informatisering gesteld worden, betekenisvol te combineren. Voor de analyse van het brede terrein van samenwerken en keteninformatisering in de zorg is een onderzoeksmodel opgezet dat uit drie perspectieven is opgebouwd: Samenwerken tussen organisaties, ICT/Informatievoorziening en de Zorg. In het literatuuronderzoek zijn op basis van deze verschillende perspectieven en doorsnedes relevante onderzoeken, modellen en 'best practices' in kaart gebracht, die trajecten van samenwerken en keteninformatisering in de zorg (kunnen) analyseren. In aansluiting op één van de onderzoeksthema’s van de Open Universiteit is in het literatuur- en veldonderzoek meer gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de rol die vertrouwen speelt bij trajecten van samenwerking en keteninformatisering in de zorg. In een uitgevoerd veldonderzoek zijn aansprekende modellen uit de verschillende perspectieven nader onderzocht en gebruikt om de interviews uit het veldonderzoek te structureren. In een verkennend onderzoek heeft een confrontatie plaatsgevonden tussen het ontwikkelde onderzoeksmodel en de praktijk. Er zijn elf interviews afgenomen: twee met experts op het terrein van samenwerken en keteninformatisering in de zorgsector en daarnaast zijn bij drie samenwerkingsverbanden, die patiëntgegevens uitwisselen of delen, telkens drie stakeholders geïnterviewd. Uit het verkennend onderzoek zijn enkele factoren naar voren gekomen die niet in het literatuuronderzoek waren geïdentificeerd. Zo is in verschillende interviews, naast het perspectief van de zorgverlener, het toenemend belang van cliënten/patiënten naar voren gekomen bij trajecten van keteninformatisering in de zorg. In een aanvullend literatuuronderzoek is het Patient Engagement Framework geselecteerd als potentieel aanvullend perspectief om keteninformatisering in de zorg vanuit het belang van patiënten te analyseren. De combinatie van succesvolle case en het integraal aandacht besteden aan de geïnventariseerde perspectieven is een eerste indicatie dat de (door het veldonderzoek verrijkte) ontwikkelde onderzoekstructuur een waardevol hulpmiddel kan zijn bij het analyseren en vormgeven van trajecten van samenwerken en keteninformatisering in de zorg.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7212
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160625_Breedveld.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.