Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7213
Title: Methoden voor risico identificatie bij grote en complexe IT-projecten
Authors: Enthoven, Richard
Keywords: risico-identificatiemethode
gepersonaliseerde checklist
brainstormen
nominale groepstechniek
Issue Date: 20-Jun-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In dit onderzoek werd een risico-identificatiemethode voor grote en complexe IT-projecten ontworpen en getoetst. In de literatuurstudie werd bepaald welke risico-identificatiemethoden volgens de literatuur geschikt zijn voor dergelijke projecten. Volgens de literatuur zijn brainstormen en de nominale groepstechniek geschikte risico-identificatiemethoden. Door deze methoden in combinatie met een gepersonaliseerde checklist te gebruiken, wordt het nadeel rondom de iteratieve toepasbaarheid deels weggenomen en wordt gebruikgemaakt van de kennis en ervaring uit het verleden die checklists bieden. In de literatuur was echter weinig te vinden over de toepassing van de identificatiemethoden brainstormen en nominale groepstechniek in de praktijk. In het empirisch onderzoek is daarom de volgende centrale onderzoeksopdracht gehanteerd: ontwerp en toets een risico-identificatiemethode voor grote en complexe IT-projecten op basis van brainstormen en de nominale groepstechniek in combinatie met gepersonaliseerde checklists. Op basis van een aanvullende literatuurstudie en interviews met experts zijn eigenschappen bepaald waaraan brainstormen en de nominale groepstechniek moeten voldoen. Op basis van de eigenschappen is een risico-identificatiemethode ontworpen. De ontworpen risico-identificatiemethode is vervolgens toegepast op een geschikt groot en complex IT-project. De risico-identificatiemethode is beoordeeld door de deelnemers door middel van een vragenlijst. Daarnaast heeft de onderzoeker de toepassing van de methode waargenomen. Op basis van de vragenlijsten en waarnemingen is een conclusie getrokken over de geschiktheid van de risico-identificatiemethode en zijn aanbevelingen gedaan voor verbeterpunten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7213
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160620_Enthoven.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.