Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7214
Title: Ontwikkelen van een tool voor het detecteren van bias bij projecten
Authors: Dijkhuis, Gerhard
Keywords: bias
complexe projecten
bias-detectiemethode
projectmanagement
Issue Date: 9-Jun-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De hoofdvraag voor de literatuurstudie is: onderzoek in hoeverre er in één of meerdere complexe projecten sprake is geweest van één of meer verschillende typen biases en welke negatieve gevolgen deze hebben gehad. Uit de literatuurstudie blijkt dat er slechts beperkt onderzoek is gedaan naar de gevolgen van bias bij (complexe) projecten, er is nog geen consensus over de relevante typen bias, of de definitie van deze typen. Ook zijn in de literatuur maar weinig concrete voorbeelden gevonden van de negatieve gevolgen van biases. Verder blijkt uit de literatuurstudie dat er nog geen gevalideerde methode is om bias te detecteren. Voordat onderzoek kan worden gedaan naar de gevolgen van bias, is het eerst van belang om een tot een gevalideerde bias-detectiemethode te komen. Het onderzoek is daarom gericht op het ontwikkelen van een gevalideerde tool, waarmee biases in de praktijk kunnen worden gedetecteerd. De hoofdvraag voor het empirisch onderzoek is: Wat is een goede checklistmethode om de bias (over-)optimisme bij projecten te herkennen? De doelstelling van het onderzoek is het ontwerpen van een overtuigend bias detectiemechanisme en het toetsen van zo'n mechanisme in de praktijk. Voor het ontwikkelen van de bias-detectiemethode is een ontwerpgerichte onderzoeksmethode toegepast. Op basis van de uitkomsten van de test kan worden geconcludeerd dat de tool niet volledig voldoet aan alle gestelde ontwerpcriteria. Met name voor het criterium effectiviteit kan op basis van de bevindingen uit de evaluatie worden geconcludeerd dat er nog onvoldoende zekerheid is dat de tool effectief aantoont dat er bij de onderzochte projecten sprake is geweest van optimisme. De uitkomsten van de evaluatie lijken voor de overige ontwerpcriteria aan te tonen dat de tool voldoet, of in enige mate voldoet. Ook blijkt uit de test dat de vragen in de checklist waarschijnlijk niet juist of onvolledig zijn. Verder is de uitkomst van de evaluatie mogelijk niet betrouwbaar, de evaluatie zou moeten corrigeren voor uitkomsten die leiden tot te negatieve of positieve ramingen en planningen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7214
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160609_Dijkhuis.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.