Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7219
Title: Adoptie van Architectuur voor dochterondernemingen
Authors: Gameren, Jeroen van
Keywords: enterprise-architectuur
moedermaatschappij
dochterorganisatie
moeder-dochterrelatie
Issue Date: 15-Nov-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek bestudeert de beïnvloeding bij dochterorganisaties door hun moederorganisatie tijdens invoering van enterprise-architectuur (EA). Als methode voor de literatuurstudie is pragmatische literatuurreview gehanteerd. De literatuurstudie heeft weinig literatuur opgeleverd die expliciet ingaat op de combinatie van EA en dochterorganisaties. Het empirische deel van deze thesis bestaat uit een verkennend onderzoek naar de huidige situatie binnen twee moeder-dochterrelaties. Als methode van onderzoek is gekozen voor semigestructureerde interviews met acht respondenten. Er is in het onderzoek een mate van beïnvloeding geconstateerd van moedermaatschappij naar de dochterorganisatie. Andersom is er weinig invloed. De mate van beïnvloeding van moedermaatschappij op dochterorganisatie is vooral merkbaar in de methode en output van EA. Dat er invloed is, is binnen de context van deze studie aangetoond: het onderzoek en de respondenten geven beide aan dat er een behoorlijke mate van invloed is. Aanbevelingen die vanuit het onderzoek gedaan worden voor vervolgonderzoek, zijn het verder toelichten van EA binnen organisaties, het onderzoeken van de kenmerken van deze moeder-dochterrelatie ten opzichte van de mate van invloed en onderzoeken hoe de communicatie verbeterd kan worden. Deze studie levert een beter inzicht rondom de invoering van EA bij dochterorganisaties.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7219
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20161115_Gameren.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.