Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7221
Title: Vertrouwen Versus Control
Authors: Helden, A. van
Keywords: risicomanagement
samenwerkingsrelaties
vertrouwen
controle
Issue Date: 29-Mar-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Wat is de effectiviteit van risicomanagement en wat is de functie van vertrouwen in een relatie waarbij operationele processen grotendeels geautomatiseerd zijn? Vanuit het gehouden literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat op het gebied van relationeel en performance risico, governance en vertrouwen veel literatuur is te vinden, maar weinig met betrekking tot relaties waarbij sprake is van een hoge mate van automatisering. In de literatuur wordt behoorlijk wat aandacht besteed aan de relatie tussen de wijze waarop een samenwerkingsverband bestuurd wordt en het beheersen van risico's. In het oog springt hierbij het onderzoek van De Man & Roijakkers (2009). In het veldonderzoek is allereerst het replicatieonderzoek gehouden waarbij de stappen van De Man & Roijakkers zoveel mogelijk zijn gevolgd. Vervolgens zijn in het vergelijkingsonderzoek twee samenwerkingsrelaties met het verificatieonderzoek vergeleken. Op de meeste punten komen het model van De Man & Roijakkers en de gevonden resultaten overeen. Dat betekent dat het model bruikbaar is. In beide relaties wordt er op basis van vertrouwen gewerkt. Er wordt door beide partijen aangegeven dat er wel een contract aan ten grondslag moet liggen: desgewenst kan het contract als redmiddel dienen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7221
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160329_Helden.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.