Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7223
Title: De verkenning van potentiële intergemeentelijke strategische samenwerking
Authors: Lachman, A.
Keywords: intergemeentelijke strategische samenwerking
Kobe Naesens (KN)
Issue Date: 19-Aug-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Volgens Kobe Naesens (KN) kunnen bedrijven, voordat zij elkaar in een samenwerkingsrelatie accepteren, eerst nagaan of er niet te overkomen zaken de samenwerking in de weg staan. Bij Nederlandse gemeenten bestaat de behoefte aan een model voor verkenning van samenwerkingsverbanden. Vanwege de homogene context bij de gemeente zal men baat hebben bij een methode die ondersteuning biedt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. Kan een gemeente een samenwerkingsverband met een andere gemeente verkennen door toepassing van het KN-raamwerk ofwel: is het KN-raamwerk een succesvol beslisinstrument voor de eerste verkenning van samenwerking? Deze vraag is in het literatuur- en empirisch onderzoek beantwoord en voorzien van conclusies. Uit het onderzoek blijkt dat men met behulp van het KN-raamwerk meer kan rationaliseren en zaken uit de emotionaliteit kan halen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7223
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160819_Lachman.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.