Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7224
Title: Het succes van het virtuele verzorgingstehuis
Authors: Wolf, G.J. de
Keywords: capabilities & assets maturity model voor netwerkorganisaties
CAMMN
ICT in de zorg
Issue Date: 9-Jun-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Door de vergrijzing zullen in de toekomst de kosten voor de zorg substantieel stijgen. Onder andere om deze reden zijn in de zorg de laatste jaren grote hervormingen doorgevoerd. Een belangrijke strategie van de overheid is dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Deze kwetsbare groep ouderen is veelal afhankelijk van meerdere zorg en hulpverleners. Voor het efficiĆ«nt laten samenwerken van deze groep hulpverleners kan ICT een belangrijke rol spelen. OZOverbindzorg is een organisatie die deze samenwerking met behulp van een communicatiesysteem heeft georganiseerd in een aantal gemeenten in West-Overijssel. Deze organisatie is te typeren als een netwerkorganisatie in de ouderenzorg. Het is echter zeker niet vanzelfsprekend hoe een netwerkorganisatie in de zorg zo goed mogelijk wordt ingericht. De centrale onderzoeksvraag is: Welke assets en capabilities dragen bij aan het succes van ICT-gebaseerde netwerkorganisaties in de zorg voor thuiswonende ouderen waarbij gebruik wordt gemaakt van concepten uit maturitymodellen? Het resulterende model is de eerste versie van het maturitymodel en heeft de naam capabilities & assets maturity model voor netwerkorganisaties (CAMMN).
URI: http://hdl.handle.net/1820/7224
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160609_Wolf.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.