Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7225
Title: Attitude ten opzichte van formele en informele beheersing IOR in Nederland en China
Authors: Zor, O.
Keywords: IOR
interorganizational relation
interorganisatorische relatie
Nederlands-Chinese samenwerking
formalisme
vertrouwen
Issue Date: 19-Apr-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Centraal in dit onderzoek staat de vraag welke attitudeverschillen er tussen Nederland en China bestaan ten opzichte van de formele en informele beheersing van een interorganisatorische relatie. Om een antwoord op deze hoofdvraag te formuleren wordt aansluiting gezocht bij de theorie van Hofstede, die uitgaat van vijf cultuurdimensies die door ieder land op een andere wijze worden ingevuld. Dit maakt het interessant om te onderzoeken of er een link bestaat met een attitude waarin formalisme meer op de voorgrond treedt of dat er juist een link is met een attitude waarin vertrouwen de basis is. De vijf cultuurdimensies die in dit onderzoek nader worden uitgelicht zijn: machtsafstand, individualisme, onzekerheidsvermijding, masculiniteit en langetermijndenken. Naast de theorie baseert dit onderzoek zich grotendeels op de praktijk van een Nederlands-Chinees samenwerkingsverband. Hieruit blijkt dat een gemeenschappelijk belang een belangrijk startpunt is om de samenwerking verder uit te bouwen. Een tweede conclusie is dat Nederland als gevolg van het nastreven van het collectief belang meer water bij de wijn heeft gedaan door af te stappen van zijn drang naar formalisme en meer heeft gehandeld op wederzijds vertrouwen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7225
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160419_Zor.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.