Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7227
Title: Papier, tablets en duurzaamheid bij vergaderingen
Authors: Oussoren, Wilco
Keywords: Life Cycle Assessment
papierloos kantoor
vergadermodel
tablet
Issue Date: 6-Sep-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Al sinds de jaren 70 wordt gesproken van het papierloze kantoor om kosten te besparen en effectiever te kunnen werken. Ook vanuit duurzaamheidsoptiek wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om papierverbruik te reduceren, omdat de impact van de productie van papier op het milieu groot is. Voor onderzoek naar duurzaamheid wordt veel gebruikgemaakt van Life Cycle Assessment (LCA). Er zijn verschillende LCA-onderzoeken uitgevoerd waarin tablets vergeleken zijn met papier. Daaruit komt naar voren dat er veel verschil is in de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd. Een meer gestructureerde aanpak zou hierbij kunnen helpen. Om het onderzoeksgebied niet te breed te maken, is voor dit onderzoek gekozen voor de zakelijke vergadering als gebruikssituatie van het papier of de tablet. Ter ondersteuning voor het opstellen van een functional unit voor het vergelijken van de impact van het gebruik van papier met tablets in zakelijke vergaderingen, is daarom een theoretisch model in de vorm van een vergadermodel opgesteld dat relaties legt tussen het type vergadering, de IV-behoefte, de gebruiksmogelijkheden en -eigenschappen van papier en tablets, en aanvullende factoren. Aan de hand daarvan kunnen realistische scenario's worden opgesteld die als reëel uitgangspunt kunnen dienen voor een LCA-onderzoek naar de impact van het vervangen van papier door tablets bij een zakelijke vergadering. Dit vergadermodel is kwalitatief getoetst met behulp van een aantal interviews en een enquête onder deelnemers aan vergaderingen. Naar aanleiding hiervan is het vergadermodel op een aantal punten aangevuld en aangepast. Ook zijn interviews gehouden met twee LCA-onderzoekers. Uit deze interviews is naar voren gekomen dat het vergadermodel toegevoegde waarde heeft doordat het een meer gestructureerde aanpak biedt om tot een onderbouwde functional unit te komen. Het onderzoek heeft het model alleen kwalitatief getoetst. Verder kwantitatief onderzoek wordt aanbevolen om dit model verder statistisch te onderbouwen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7227
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20160906_Oussoren.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.