Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7288
Title: Business alignment met IT - De rol van de business
Authors: Meines, Henk
Keywords: Business & IT Alignment
invloeden
overheid
volwassenheid
Issue Date: 6-Dec-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Business en IT Alignment (BITA) is de mate van passendheid en integratie tussen de business-strategie, de informatietechnologie-strategie, de business-infrastructuur en de informatietechnologie-infrastructuur. De business hoort 32 karakteristieken in te vullen om deze BITA te behalen. Een overheidsomgeving heeft specifiek impact op BITA. Er zijn negen specifieke invloeden te onderkennen. Het overall volwassenheidsniveau van BITA binnen UWV is 2,76 (op een schaal van 1 tot 5) en bevindt zich tussen het niveau 'bewust' en 'bepaald'. Het volwassenheidsniveau van UWV scoort 0,33 punt (11% lager dan de gemiddelde volwassenheid). Er bestaat een duidelijke relatie tussen de invloed van een overheidsomgeving en de BITA-onderdelen. Deze is per invloed en BITA-onderdeel inzichtelijk gemaakt en voorzien van een mate van effect. Merendeels heeft de invloed een volwassenheidsverlagend effect.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7288
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20161206_Meines.pdf2.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.