Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7367
Title: Een Situationele en Epidemiologische Analyse van Belemmerende en Bevorderende Factoren bij de Inzet van de Docentcoach op de BES-eilanden
Authors: Corton, Pleuni
Keywords: docentcoach
professionalisering docenten
randvoorwaarden
Issue Date: 16-Aug-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Een Situationele en Epidemiologische Analyse van Belemmerende en Bevorderende Factoren bij de Inzet van de Docentcoach op de BES-eilanden Drs. P. Corton Achtergrond Sinds 2011 zijn er docentcoaches werkzaam op Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES-eilanden) om docenten te helpen hun bekwaamheid in de klas te verbeteren en kunnen een belangrijke rol spelen in de professionalisering van docenten. Ze ervaren echter een wisselende medewerking vanuit de schoolleiding om hun taken te kunnen uitvoeren en gemaakte plannen voor het verzorgen van trainingen en het coachen van docenten komen geregeld niet tot uitvoering. Dit kan betekenen dat de docentcoaches minder impact hebben op de kwaliteitsverbetering van docenten dan er gewenst en nodig is. Doel Het onderzoek onderzoekt welke factoren een rol spelen bij de structurele inbedding van de docentcoach op de BES-eilanden en welke hiervan deze inbedding bevorderen dan wel belemmeren. Deelnemers, procedure en onderzoekontwerp Er zijn in totaal 44 participanten (21 mannen, 23 vrouwen, van 27 tot 70 jaar, met diverse culturele achtergronden en spreektalen) geïnterviewd, bestaande uit docenten, staffunctionarissen/leidinggevenden en docentcoaches. Ze zijn geselecteerd op functionaliteit, beschikbaarheid en bereidheid tot medewerking en met een mix van culturele achtergrond en ervaring met de docentcoach. Het betreft een kwalitatief onderzoek naar meningen en opvattingen. Meetinstrumenten Er is een semi-gestructureerde vragenlijst ontworpen met algemene vragen over de contacten, taken en verwachtingen van de docentcoach en specifieke vragen over een lijst met uit de literatuur bekende factoren zijnde van invloed op professionaliseringsinterventies en aangevuld met culturele en eiland specifieke aspecten. Resultaten Uit het onderzoek blijkt dat de positieve relatie met de docentcoach op alle drie eilanden als meest bevorderende factor wordt gezien. Participanten zijn daarbij zeer te spreken over het cultureel aanpassingsvermogen van de docentcoaches. De inzet vindt echter onvoldoende plaats en hiervoor worden belemmerende factoren als leiderschap, structuur in de school, schoolcultuur, motivatie bij docenten en opvattingen over effectiviteit genoemd. Daarnaast zijn er culturele en specifieke eiland aspecten aanwezig, zoals de wijze van communicatie en feedback geven, het grote verloop van docenten en leiding en in beperkte mate de machtsafstand, politieke invloeden en Nederlandse inmenging, die de inzet van de docentcoach belemmeren of minder effectief maken. Daarnaast blijkt dat een consistente, frequente of langdurige aanwezigheid, een sterk cultureel aanpassingsvermogen en bekendheid met de leerling populatie van belang wordt geacht. Tevens lijkt er een culturele component aanwezig te zijn in het vrijblijvend nakomen van afspraken, is er spanning tussen enerzijds privacy garanderen van de docenten en anderzijds informatie delen met leidinggevenden en verschilt men van mening in het verplichten van de inzet en voor welke docenten de docentcoach nodig is. Op Saba zijn minder belemmerende factoren genoemd en op Bonaire zijn meer culturele aspecten genoemd als zijnde belemmerend. Conclusie Het onderzoek heeft bevestigt dat randvoorwaarden die een rol spelen bij professionalisering ook een rol spelen bij de inzet van de docentcoach. Er lijken bovendien relaties te zijn tussen de verschillende factoren, aanvullende factoren mee te spelen en verschillen tussen de eilanden te zijn. Het onderzoek heeft daarom informatie opgeleverd voor een interventie volgens bijvoorbeeld het PRECEDE-PROCEED model.
Description: Pleuni Corton (2016).Een Situationele en Epidemiologische Analyse van Belemmerende en Bevorderende Factoren bij de Inzet van de Docentcoach op de BES-eilanden. Augustus, 16, 2016, Heerlen, Nederland: Open universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7367
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWPCorton-16082016.pdf731.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.