Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7368
Title: Het Effect van Schriftelijke Feedback met Verbetersuggesties en Motivatie op de Prestatie van Studenten.
Authors: Bergsma - van Dooren, Mirjam
Keywords: Feedback
schriftelijke feedback
motivatie
Issue Date: 29-Sep-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit onderzoek is het effect gemeten van schriftelijke feedback met verbetersuggesties op de prestatie van de student en of motivatie hierbij een rol speelt. De deelnemende studenten (N = 85) binnen het onderzoek maakten tweemaal een opdracht waarbij een onderzoeksopdracht werd gemaakt gericht op het zoeken naar literatuur. De studenten in de experimentele groep kregen schriftelijke feedback met verbetersuggesties en de studenten in de controlegroep kregen feedback zonder verbetersuggesties. Een covariantieanalyse toonde aan dat de prestatie van studenten in een vervolgopdracht significant van elkaar verschilt: studenten die feedback ontvingen presteerden beter, gecontroleerd voor prestatie op de eerste opdracht, en intrinsieke en extrinsieke motivatie. Daarnaast werd aangenomen dat de relatie tussen het type van feedback en de prestatie wordt gemodereerd door het type motivatie. Uit de covariantieanalyse bleek echter dat de relatie tussen feedback en de prestatie niet significant wordt gemodereerd door intrinsieke motivatie dan wel extrinsieke motivatie. Concluderend heeft schriftelijke feedback met verbetersuggestie een significant effect op de prestatie van studenten en wordt dit effect niet gemodereerd door motivatie.
Description: Mirjam Bergsma-van Dooren, A.M. (2016). Het Effect van Schriftelijke Feedback met Verbetersuggesties en Motivatie op de Prestatie van Studenten. September, 29, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7368
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWMBergsma-van Dooren-29092016.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.