Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7370
Title: Ouderbetrokkenheid bij Competentie-Ontwikkelend Leren
Authors: Triest, Carla
Keywords: competentie-ontwikkelend leren
21e-eeuwse vaardigheden
ouderbetrokkenheid
Issue Date: 12-Aug-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In Vlaanderen zijn sinds 2006 21e-eeuwse vaardigheden opgenomen in het curriculum van de middelbare schoolopleidingen. Deze manier van leren vraagt een andere aanpak van zowel onderwijzen als beoordelen. Hoewel competentie-ontwikkelend leren in de studierichting sociale en technische wetenschappen het specifieke gedeelte van de opleiding vormt, lijken ouders minder betrokken bij deze nieuwe onderwijsvorm dan bij de kennisvakken. Ouderbetrokkenheid verhoogt nochtans de leerresultaten bij de leerling. Om succesvolle interventies te doen om de ouderbetrokkenheid te vergroten en daardoor mogelijks ook de leerresultaten van de leerlingen te verhogen, werd dit onderzoek opgezet. Met dit onderzoek wordt nagegaan of ouders meer betrokken zijn bij de kennisvakken dan bij de vaardigheidsvakken binnen competentie-ontwikkelend leren. Het onderzoek gaat enerzijds over de kennis die de ouders hebben over de 21e-eeuwse vaardigheden en de beoordeling ervan en anderzijds over de ouderbetrokkenheid en de daaruitvolgende leerwinst bij de leerlingen. Er is een survey-onderzoek gedaan bij de ouders van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 in de studierichting sociale en technische wetenschappen zaten in een school die deel uitmaakt van een scholengemeenschap in Vlaanderen. 71 van de 122 aangeschreven ouders vulden de anonieme online vragenlijst in. De vakleraren van het vaardigheidsvak Integrale Opdrachten (IO-coaches) werden bevraagd met als voornaamste doel adviezen uit te schrijven voor de directie. Er werden vragenlijsten over ouderbetrokkenheid samengesteld uitgaande van bestaande vragenlijsten (Ouders-School) gebaseerd op de types van Epstein en, zoals geadviseerd door Samaey en Vettenburg, werden vragenlijsten over de kennis aangaande competentie-ontwikkelend leren en het IO-rapport samengeteld, gebaseerd op schoolgebonden ervaringen. Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat ouders vooral geïnformeerd zijn over de nieuwe onderwijsvorm competentie-ontwikkelend leren nadat hun kind reeds aan de studierichting is gestart. Verder wordt tijdens het oudercontact vooral de klasleraar en de vakleraar van de kennisvakken bezocht en slechts zeer uitzonderlijk de vakleraar van het vaardigheidsvak IO. Ook de ouderbetrokkenheid thuis is beduidend minder voor het vaardigheidsvak IO dan voor de kennisvakken en is vooral terug te brengen naar het moment waarop het kind een IO-rapport heeft gekregen. Hoe beter het beeld dat de ouders hebben over de nieuwe onderwijsvorm competentie-ontwikkelend leren, hoe hoger de ouderbetrokkenheid. Of er een effect is op de leerresultaten kon niet worden nagegaan, omdat er te weinig observaties genoteerd werden. De lagere ouderbetrokkenheid betreffende het vaardigheidsvak IO is deels terug te brengen tot onvoldoende kennis hebben van 21e-eeuwse vaardigheden, de nieuwe onderwijsvorm competentie-ontwikkelend leren en het daarbij horende IO-rapport. Om het initiatief om beter geïnformeerd te geraken bij de ouders te leggen is niet aangewezen aangezien de expertise bij de onderwijsinstellingen ligt, met name bij de directie en de IO-coaches.  
Description: Carla Triest (2016). Ouderbetrokkenheid bij Competentie-Ontwikkelend Leren. December, 8, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7370
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWCTriest-08122016.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.