Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7373
Title: De Relatie tussen Executieve Functies en Voorbereidende Rekenvaardigheid bij Kleuters
Authors: Florijn, Carolien
Keywords: Executieve functies
inhibitie
werkgeheugen
voorbereidende rekenvaardigheid
getalbegrip
meten en meetkunde
Issue Date: 29-Sep-2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Achtergrond: Goede rekenvaardigheid is essentieel om te kunnen participeren in de maatschappij. Veel rekenproblemen welke zichtbaar zijn vanaf groep 3 zijn terug te leiden naar onderontwikkelde voorbereidende rekenvaardigheid. Training van executieve functies biedt een mogelijk aanknopingspunt om achterstanden in voorbereidende rekenvaardigheid te voorkomen. Doel: Inzicht verkrijgen in de relatie tussen executieve functies (inhibitie en werkgeheugen) en voorbereidende rekenvaardigheid (getalbegrip, meten en meetkunde) bij kinderen van 4 tot en met 6 jaar in het regulier basisonderwijs. Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: Middels een selecte steekproef zijn 57 leerlingen uit het basisonderwijs (M = 65.30 mnd) geworven voor het onderzoek. Zij hebben een viertal executieve functietaken op de computer uitgevoerd. Tevens zijn het niveau van voorbereidende rekenvaardigheid, leerlinggewicht en leeftijd opgevraagd uit het leerlingdossier. Met behulp van correlatie- en regressieanalyses zijn de onderzoeksvragen beantwoord. Meetinstrumenten: Gebruikte meetinstrumenten zijn de Flankerfish-taak (Mullane, Corkum, Klein, & McLaughlin, 2009) en Heartsflowers-taak (Davidson, Amso, Anderson, & Diamond, 2006) voor inhibitie en de Keep Track-taak (Van der Sluis, De Jong, & Van der Leij, 2007) en Odd One Out-taak (Alloway, 2007) voor werkgeheugen. Voor het niveau van rekenvaardigheid is gebruik gemaakt van de toets Cito Rekenen voor Kleuters (Koerhuis, 2010). Resultaten: Er bestaat een significante positieve relatie tussen inhibitie en werkgeheugen en voorbereidende rekenvaardigheid. De sterkte van deze relatie is over alle domeinen van gelijke omvang. Indien er gecontroleerd wordt voor geslacht, leeftijd en sociaal economische status vormt enkel inhibitie vormt een significante voorspeller van alle rekendomeinen. Geslacht vormt geen modererende factor in de relatie tussen de executieve functies en de rekendomeinen. Op detailniveau is zichtbaar dat het visuospatieel werkgeheugen enkel een significante relatie vormt met getalbegrip, terwijl het verbaal werkgeheugen zowel met getalbegrip als meetkunde samenhangt. Conclusie: Gezien de gevonden positieve samenhang vormen inhibitie en werkgeheugen (in mindere mate) een aanknopingspunt om voorbereidende rekenvaardigheid te verbeteren. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk, waarbij voorbereidende rekenvaardigheid geoperationaliseerd wordt als de Piagetiaanse rekenvoorwaarden samen met telvaardigheid. Tevens dient onderzoek verricht te worden naar de patronen tussen visuospatieel en verbaal werkgeheugen en de rekenvoorwaarden. Meer inzicht in deze relatie biedt mogelijkheden om gericht interventies te kunnen ontwikkelen.
Description: Carolien Florijn (2016). De Relatie tussen Executieve Functies en Voorbereidende Rekenvaardigheid bij Kleuters. September, 29, 2016, Heerlen, Nederland: Open Universiteit.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7373
Appears in Collections:MSc Learning Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OWCFlorijn-29092016.pdf494.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.