Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7377
Title: De strategische rol van middenmanagers in een geplande organisatieverandering
Authors: Zeeman, MM
Keywords: Middle managers
Public organization
Organizational change
Planned change
Strategic role
Issue Date: 1-Nov-2016
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Aanleiding voor dit onderzoek is de vraag in hoeverre een top-down geplande organisatieverandering de strategische rol van de middenmanagers beïnvloedt en in hoeverre de middenmanagers deze verandering beïnvloeden. Middenmanagers spelen een belangrijke rol bij veranderingen. Betrokkenheid bij strategieformulering en een doorlopende dialoog met het hogere management zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle implementatie van geplande veranderingen. Het onderzoek richt zich op de ‘formele’ werkelijkheid, de veranderplannen zoals opgesteld door het topmanagement en de ‘echte’ werkelijkheid of de ‘binnenkant van organisatieverandering’, zoals de middenmanagers deze beleven. Het onderzoek is uitgevoerd binnen een onderdeel van een publieke (bureaucratische) organisatie. Ten tijde van het onderzoek bevond deze organisatie zich in een top-down geplande organisatieverandering. Uit het onderzoek komt naar voren dat de wijze waarop een geplande organisatieverandering is ingericht een beperkende invloed heeft op de strategische rol van de middenmanagers. De geplande organisatieverandering kenmerkt zich door een hoge mate van centralisatie van besluitvorming, het niet onderkennen van de strategische meerwaarde van de middenmanagers en het ontbreken van een doorlopende dialoog tussen het hogere en middenmanagement. Tevens blijkt dat de middenmanagers weinig tegenwicht bieden aan deze beperkende invloed. Zij investeren weinig in de onderlinge dialoog en de dialoog met het hogere management. Zij zijn niet gericht op het strategisch meedenken. Er ligt een veranderopgave voor zowel het top- als het middenmanagement
URI: http://hdl.handle.net/1820/7377
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeeman M scriptie dspace.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.