Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7389
Title: Faciliteren van netwerkleren voor optimale motivatie
Authors: Bartelts-Schilt, Marleen
Vrieling, Emmy
Keywords: netwerkleren
motivatie
Issue Date: 2016
Publisher: Iselinge Hogeschool
Citation: Bartelts, M., & Vrieling, E. (2016). Faciliteren van netwerkleren voor optimale motivatie. In Delen is versterken: Educatiejaarboek 2016 Iselinge hogeschool (pp. 81-95). Doetinchem: Iselinge Hogeschool.
Abstract: De resultaten van deze studie laten zien dat netwerkleren een passende werkwijze kan zijn voor het versterken van de samenwerking tussen het opleidingsinstituut en de omringende opleidingsscholen. Een dergelijke werkwijze zorgt voor draagvlak in alle geledingen en draagt op die manier positief bij aan de professionele ontwikkeling en motivatie van de deelnemers. Netwerkleren lijkt dus een effectieve werkvorm voor de professionele ontwikkeling van leraren, maar ontwikkelt niet vanzelf. Het Dimensieraamwerk kan de groep helpen zelfregulerend te zijn zodat er voldoende aandacht is voor de groepsontwikkeling op de vier dimensies. Op basis van de indicatoren en onderliggende kijkpunten van het raamwerk kan een leernetwerk zichzelf monitoren en sturen om tot een optimale sociale configuratie te komen, passend bij de doelen van het leernetwerk en de fase waarin het leernetwerk zich bevindt. Aandacht voor de belangrijke rollen (ambassadeur, co√∂rdinator, inspirator en creator) in de vier netwerkfasen (ploegen, zaaien, cultiveren, oogsten) draagt bij aan het succesvol functioneren van de leernetwerken. Afzonderlijke leernetwerken kunnen ook van elkaar leren; het benoemen van de successen en de verbeterpunten van de verschillende leernetwerken in overkoepelende bijeenkomsten onder leiding van een ambassadeur kan daarbij helpen. Elk leernetwerk kent haar eigen dynamiek. De regulering, de vaststelling en de realisatie van de meervoudige doelstellingen verloopt dan ook in ieder leernetwerk anders. In alle leernetwerken heeft de deelname in positieve zin bijgedragen aan de autonome motivatie voor professioneel leren, in het bijzonder bij de groep startende leerkrachten. Dit indiceert dat netwerkleren als vorm van professionele ontwikkeling een plaats in het opleidingscurriculum verdient.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7389
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NWL en MV 28 juni 2016 - finaal.pdf349.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.