Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7390
Title: Waardecreatie door systematische reflectie: Het versterken van praktijkverandering door netwerkleren
Authors: Van Veen, Diana
Vrieling, Emmy
Besselink, Eric
Keywords: netwerkleren
reflectie
Issue Date: 2016
Publisher: Iselinge Hogeschool
Citation: Van Veen, D., Vrieling, E., & Besselink, E. (2016). Waardecreatie door systematische reflectie: Het versterken van praktijkverandering door netwerkleren. In Delen is versterken: Educatiejaarboek 2016 Iselinge hogeschool (pp. 63-73). Doetinchem: Iselinge Hogeschool.
Abstract: In dit artikel wordt beschreven hoe de leernetwerken van Hogeschool Iselinge en de daaraan verbonden opleidingsscholen verandering teweeg kunnen brengen in de onderwijspraktijk door het toepassen van systematische reflectie. Aan de hand van citaten wordt geïllustreerd welke veranderingen in de praktijk zichtbaar zijn geworden in de leernetwerken in het cursusjaar 2015-2016. Er wordt daarnaast beschreven op welke wijze systematische reflectie is toegepast in de leernetwerken. Ook wordt getoond hoe het Model ‘Waardecreatie door Systematische Reflectie’ leernetwerken kan faciliteren in het systematisch reflecteren op ervaringen met toepassing en implementatie van ontwikkelde groepsproducten. Tot slot worden er aanbevelingen gegeven aan leernetwerken voor het versterken van praktijkverandering.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7390
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artikel jaarboek netwerkleren en adaptie juni 2016.pdf276.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.