Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7398
Title: Samen aan de slag in leernetwerken: Systematische reflectie voor duurzame vernieuwing
Authors: Van Veen, Diana
Vrieling, Emmy
Keywords: netwerkleren
reflectie
Issue Date: 2017
Citation: Van Veen, D., & Vrieling, E. (2017, 16-17 March). Samen aan de slag in leernetwerken: Systematische reflectie voor duurzame vernieuwing. Paper presented at the annual meeting for the VELON/VELOV, Amsterdam, The Netherlands.
Abstract: In 2013 is Hogeschool Iselinge (pabo) gestart met netwerkleren als vernieuwende vorm van onderwijs. In de leernetwerken pakken deelnemers (opleiders en (aanstaande) leraren basisonderwijs) vragen en problemen op uit de onderwijspraktijk. De deelnemers doen er naast kennis en vaardigheden ervaring op met een nieuwe manier van professionaliseren. Na twee tot drie jaar ervaring zijn de leernetwerken in een fase beland waarin de deelnemers vertrouwd zijn met elkaar en hun werkwijze kunnen gaan verdiepen. Onderzoeksvragen waren: (1) Op welke manier wordt verandering zichtbaar in de onderwijspraktijk in deze fase? (2) Hoe kan verandering worden verduurzaamd door facilitering van reflectie? Verkenning van het gebruik en belang van reflectie in de leernetwerken en facilitering hiervan speelde een centrale rol in onderzoek naar de leernetwerken. Reflectie, met name systematische reflectie, is van belang voor verduurzaming van opbrengsten van netwerkleren en verandering in het onderwijs. Bij systematische reflectie wordt een op de situatie gerichte reflectie gevolgd door betekenisgerichte reflectie gericht op het begrijpen van onderliggende processen. De verkenning toont aan dat tijd investeren in coachende facilitering met behulp van modelleren, instructie en oefenen van vaardigheden van belang lijkt voor het verbeteren van de kwaliteit van systematische reflectie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7398
Appears in Collections:1. T2 Publications, books and conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Indiening VELON 2017 Diana van Veen & Emmy Vrieling.pdf83.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.