Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7672
Title: EPD het ERP van de zorg? Onderzoek naar kritieke succesfactoren
Authors: Angenent, Ramon
Keywords: Kritieke succesfactoren
ERP-implementaties
EPD-implementaties
ERP
EPD
Nederlandse ziekenhuizen
Issue Date: 12-Apr-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Er is nog weinig bekend over welke factoren een rol spelen bij het succes van EPD-implementaties. Dit onderzoek beoogt meer kennis hiervan op te doen door te toetsen of een reeks bekende kritieke succesfactoren van ERP-implementaties ook van toepassing zijn op EPD-implementaties. Met behulp van een literatuurstudie en empirisch onderzoek zijn 31 kritieke succesfactoren van ERP-implementaties uit de literatuur onderzocht op bruikbaarheid bij EPD-implementaties. Op basis van het literatuuronderzoek is gebleken dat 19 van de 31 kritieke succesfactoren ook toepasbaar zijn bij EPD-implementaties. Vanuit het empirisch onderzoek, waarvoor 6 projectmanagers van EPD-implementaties bij Nederlandse ziekenhuizen werden geïnterviewd, worden deze factoren aangevuld met nog 11 factoren. Uiteindelijk bleek alleen voor de ERP-kritieke succesfactor 'use of a steering committee' niet te kunnen worden aangetoond dat deze invloed heeft op het succes van een EPD-implementatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7672
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20170412_Angenent.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.