Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7673
Title: Transparantie in een (stakeholder)dialoog
Authors: Kerpershoek, Doortje
Keywords: Transparantie
Stakeholderdialoog
SSC
Ervaren Prestaties
Verplichte samenwerkingsrelatie
Fuzzy Logic
Issue Date: 8-Mar-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Binnen de Nederlandse Rijksoverheid zijn in de afgelopen tien jaar 32 shared service centrums (SSC's) opgericht, vaak met als doel kostenbesparing, efficiëntieverhoging en een verhoging van de kwaliteit. Naast de voordelen lijkt er soms ook sprake van enkele onbedoelde neveneffecten, zoals langere doorlooptijden of over-standaardisatie in de verplichte samenwerkingsrelatie tussen SSC en stakeholders. De vraag rijst dan hoe de samenwerking en de dialoog tussen de verschillende partijen het beste vormgegeven kunnen worden, opdat alle partijen tevreden zijn met deze samenwerking en het de verwachte resultaten oplevert. Dit empirisch onderzoek biedt vanuit de begrippen 'transparantie' en 'stakeholderdialoog' inzicht in hoe dit binnen een verplichte samenwerking leidt tot een betere ervaring van de prestaties. Met behulp van FuzzyLogic is een rekenmodel ontwikkeld om zowel transparantie als ervaren prestaties tastbaar te maken en aan elkaar te relateren. In het onderzoek is in de praktijk een verband vastgesteld tussen de mate van transparantie en ervaren prestaties.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7673
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20170308_Kerpershoek.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.