Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7682
Title: De invloed van New Public Management op de rol van controllers. Een onderzoek naar de consequenties van prestatiebekostiging op de controllerrol binnen ouderenzorginstellingen
Authors: Felix, M
Keywords: Controller rol
Risicomanagement
Decentralisatie
Prestatiebekostiging
New Public Management
Issue Date: 19-Oct-2014
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Abstract In dit onderzoek kijk ik naar de consequenties van New Public Management (NPM) op de rol van controllers in ouderenzorginstellingen en naar de mate van overeenstemming tussen verwachtingen van managers en de invulling van de controller rol. Dit heb ik gedaan door middel van een casus onderzoek binnen Zuidoostzorg en een literatuurstudie. Hiervoor zijn drie controllers en drie managers geïnterviewd. Ook hebben zes controllers vragenlijsten ingevuld en is er gebruik gemaakt van documentenonderzoek. Het doel van dit onderzoek is om kennis toe te voegen aan de bestaande wetenschap en het geven van praktische aanbevelingen aan controllers die werkzaam zijn binnen de ouderenzorg. Aanleiding voor dit onderzoek is de invoering van prestatiebekostiging in 2009 binnen de gehele AWBZ voor intramurale zorg. Prestatiebekostiging is een variant van NPM en is een breder fenomeen dat als doelstelling heeft om het verschil tussen de publieke sector en de private sector kleiner te maken. Een belangrijke consequentie van prestatiebekostiging is de toename van het financiële risico. Zuidoostzorg heeft hierop gereageerd door haar structuur te veranderen, de resultaatverantwoordelijkheid lager te leggen in de organisatie en risicomanagement in te voeren. Sinds de invoering van prestatiebekostiging is er een duidelijk verbreding van taken geweest van controllers. Zij hebben als gevolg van de decentralisatie van de resultaatverantwoordelijkheid veel nadruk gegeven aan het rapporteren van informatie aan, en het ondersteunen van, een groeiende groep managers. Om deze ondersteuning beter vorm te kunnen geven is er een splitsing gemaakt tussen business controllers die de managers ondersteunen en controllers die voornamelijk taken hebben binnen de control afdeling. Ook is er om beter te kunnen anticiperen op de toegenomen financiële risico’s een concern controller aangesteld die zich voornamelijk bezig houdt met strategische vraagstukken en een toetsende rol heeft binnen de organisatie. Tussen de verwachtingen van managers en de perceptie van controllers blijkt dat voor de meeste onderwerpen er nog geen overeenstemming bereikt is. In de huidige situatie ligt de nadruk van controllers voornamelijk op de functionele verantwoordelijkheid. Managers hebben behoefte aan ondersteuning door middel van meer bruikbare informatie en het inzetten van de kennis van controllers om op verschillende wijze financieel sturing te geven aan de organisatie. Ook verlangen managers van controllers dat zij meedenken, ondersteunen en een proactieve en kritische houding hebben. In de toekomst verwachten controllers voornamelijk veranderingen binnen de ondersteuning van het management. Hierin leggen zij sterk de nadruk op het ontwikkelen van een dashboard en het gebruik van technieken. Controllers lijken dus voor een deel bewust te zijn van wat er van hen verwacht wordt, maar besteden nog te weinig aandacht aan het ontwikkelen van de benodigde “soft skills”. Aanbevelingen vanuit dit onderzoek zijn het creëren van een meer directe werkrelatie met managers om de interactie met deze managers te kunnen verhogen. Meer interactie met het management draagt bij aan meer betrouwbare informatie, meer gebruik van informatie en het nemen van betere beslissingen. Managers verwachten voornamelijk van controllers beter ontwikkelde soft skills zoals adviesvaardigheden en een kritische houding. Daarvoor zouden controllers de juiste kennis en vaardigheden door externe of interne opleiding en training moeten ontwikkelen. Ook zouden controllers meer direct toepasbare informatie aan kunnen leveren, zoals hun bevindingen, een oordeel en een advies. Performance management is een bruikbaar instrument om voor managers meer relevante informatie aan te leveren. Dit kan voor Zuidoostzorg een nuttig instrument zijn en controllers zouden hier een rol in kunnen vervullen. Ten slotte blijkt de afstemming met managers belangrijk om de juiste overeenstemming met de invulling van de controller rol te krijgen en houden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7682
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Felix M scriptie definitief_dd_19_10_2014 dspace.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.