Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7700
Title: De risico's van IT outsourcing en IT co-sourcing vergeleken
Authors: Tetteroo, Jeroen
Keywords: IT outsourcing
IT co-sourcing
informatietechnologie
risico
literatuuronderzoek
Issue Date: 17-May-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Sinds het eerste wetenschappelijke onderzoek naar IT outsourcing in 1991 is verschenen, hebben vele onderzoekers zich gebogen over IT outsourcing en de verschillende varianten hiervan, zoals offshore IT outsourcing, nearshore IT outsourcing, en business process outsourcing. In dit onderzoek ligt de focus op de variant 'IT co-sourcing'. Specifiek is getracht een antwoord te geven op de vraag welke risico's hierop van toepassing zijn en in hoeverre organisaties bekend zijn met deze risico's. Een set van 100 risico's, afkomstig uit bestudeerde literatuur, heeft als basis gefungeerd voor de uitvoering van gestructureerde interviews binnen drie grote organisaties. De twee belangrijkste conclusies zijn dat een meerderheid van de respondenten heel bekend is met de meeste risico's, én tevens van mening is dat een meerderheid van de geïdentificeerde risico’s van toepassing is op IT co-sourcing. Dit laatste kan betekenen dat IT co-sourcing potentieel minder risicovol is dan IT outsourcing.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7700
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INF_20170517_Tetteroo.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.