Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7701
Title: Wat is de invloed van maatwerk op de faalkosten bij ERP-implementaties binnen de maakindustrie in het MKB-segment?
Authors: Stralen, Nathan van
Keywords: maatwerk
faalkosten
ERP
implementatie
customization
failure costs
Issue Date: 24-Apr-2017
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De organisatie wil weten welke invloed maatwerk heeft op de faalkosten bij de implementaties van ERP-systemen. Er zijn categorieën van faalkosten bij meerdere implementaties onderzocht waarbij wel en geen maatwerk is afgenomen. Uit dit onderzoek is gebleken dat wanneer maatwerk wordt geïmplementeerd de faalkosten hoger worden. Klachten worden onder andere vaker gemeld en er zijn meer werkzaamheden nodig om het geleverde eindresultaat (lees: maatwerk) te corrigeren ten opzichte van implementaties die geen maatwerk zijn. Uit het totale faalkostenbedrag van € 435.967,- komt € 269.133,- (62%) voort uit maatwerkoplossingen. Wanneer de ERP-leverancier verder wil met het exploiteren van maatwerk en het monitoren van de faalkosten en de invloed hierop, is de eerste aanbeveling een eenduidiger registratie te handhaven en hier een methodiek aan te koppelen. Door stabielere maatwerkoplossingen te realiseren en hierdoor de faalkosten te verminderen zal er, gezien de resultaten, een aantal categorieën moeten worden aangepakt die uit de resultaten naar voren zijn gekomen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7701
Appears in Collections:MSc Business Process Management and IT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Afstudeeropdracht_rapportage_Nathan_van_Stralen_1.0a.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.