Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7708
Title: Grensoverschrijdend ouderschap 3.0; Over duomoeders, gehuwde vaders, hun kinderen en de plastic ooievaar
Other Titles: Een kritische beschouwing over de wetswijziging per 1 april 2014 t.a.v. lesbisch ouderschap en de gelijkstelling van huwelijk en geregistreerd partnerschap
Authors: Kusters, José
Keywords: erkenning van een kind
lesbisch ouderschap
duomoeder
donor
polygamie
draagmoeder
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De centrale vraag van deze masterscriptie is: Welke problemen zijn ontstaan door de invoering van de Wet Lesbisch ouderschap en de Wet evaluatie geregistreerd partnerschap per 1 april 2014 en welke oplossingen dienen zich aan voor die problemen? De problemen die zijn ontstaan bij de nieuwe mogelijkheden rondom de erkenning van een kind, zijn in diverse hoofdstukken behandeld. Deze knelpunten betreffen zowel de erkenning van een kind bij lesbisch ouderschap als ook andere aspecten, zoals nationaliteitsaspecten en de uitbreiding van de doelgroep van erkenners. De consequenties van een erkenning van een niet-Nederlands kind door een gehuwde man of vrouw zijn besproken m.b.t. polygamie en draagmoederschap. Bij lesbisch ouderschap is vooral stilgestaan bij de vernietiging van de erkenning door het kind en de problemen die ontstaan bij de erkenning van een kind, indien er meerdere partijen zijn die het kind willen erkennen. Het gelijkheidsbeginsel heeft nadrukkelijk haar stempel gezet op de wetswijziging van 1 april 2014. De vraag is of de nieuwe wetgeving t.a.v. dit aspect niet te ver is doorgeschoten, gelet op de problemen die in deze scriptie worden beschreven. De wetgever lijkt deze problemen te hebben onderschat. In het slothoofdstuk worden per hoofdstuk de eindconclusies getrokken en concrete aanbevelingen gedaan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7708
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kusters.pdf695.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.