Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7713
Title: Mededingingsbeleid en duurzaamheid
Other Titles: De handhaving door de Autoriteit Consument en Markt onder het vergrootglas
Authors: Beekveld, Chris van
Keywords: mededinging
duurzaamheid
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
inherente beperkingen
Kip van Morgen
SER-Energieakkoord
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Weergave van een onderzoek naar de vraag : “Houdt de Autoriteit Consument en Markt ( ACM) bij de handhaving van de mededingingswetgeving in voldoende mate rekening met eventuele relevante maatschappelijke factoren?” Toespitsing van het onderzoek op twee analyses die recent door de ACM zijn uitgevoerd van duurzaamheidsinitiatieven door marktpartijen, die de mededinging beperken: Het voornemen tot sluiting van 5 oudere kolencentrales in het kader van het SER- Energieakkoord, en het streven om vanaf 2020 nog slechts duurzamer geproduceerd kippenvlees in de Nederlandse supermarkten te verkopen. In beide gevallen oordeelt de ACM dat het kartelverbod wordt overtreden, en dat de voordelen voor de consument van de voorgenomen maatregelen niet opwegen tegen de nadelen ervan, zodat ook vrijstelling van het kartelverbod niet aan de orde is. Het onderzoek wijst uit dat de ACM in zijn analyses systematisch voorbijgaat aan jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarnaast roept de uitvoering van de analyses vraagtekens van technische en methodologische aard op. De conclusie luidt dat op basis van deze bevindingen het niet mogelijk is de onderzoeksvraag positief te beantwoorden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7713
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
beekveld, c. van.pdf760.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.