Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7714
Title: 'Den Haag' en de Humanitaire Interventie
Authors: Sevenster, Catharine
Keywords: humanitaire interventie
rechtsgrondslag missies
juridische hoofdstad
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze masterscriptie wordt onderzocht of de humanitaire interventie een uitzondering vormt op het geweldsverbod uit het Handvest van de Verenigde Naties. Humanitaire interventie betekent hier ‘het gebruik van geweld tegen een andere staat ter voorkoming of beëindiging van grootschalige mensenrechtenschendingen, zonder daartoe vooraf door de betrokken staat of de Veiligheidsraad te zijn geautoriseerd.’ De Notitie over de rechtsgrondslag en het mandaat van missies met deelname van militaire eenheden geeft in combinatie met het Toetsingskader 2001 aan dat deelname van Nederlandse militaire eenheden slechts kan geschieden in overeenstemming met het internationale recht. Deze eis weegt in Nederland extra zwaar vanwege de grondwettelijke verplichting voor de regering de internationale rechtsorde te bevorderen. Daarnaast heeft Den Haag haar reputatie te verdedigen als ‘juridische hoofdstad van de wereld’. Het antwoord op de vraag of een humanitaire interventie heden ten dage volgens het internationale recht is toegestaan, is daarmee relevant voor de besluitvorming over deelname aan een humanitaire interventie waarbij sprake zou zijn van deelname van Nederlandse militaire eenheden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7714
Appears in Collections:Master of Laws

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sevenster, catharine.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.