Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7716
Title: Rechtsbijstand bij het politieverhoor aangaande rechtsbijstand bij het politieverhoor
Other Titles: Voldoet de voorgestelde Nederlandse regelgeving aan de hieraan gestelde vereisten in Richtlijn 2013/48/EU en het EVRM?
Authors: Toonen, Bas
Keywords: politieverhoor
Richtlijn 2013/48/EU
art. 6 lid 3 sub c EVRM
rechtsbijstand
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie is onderzocht of de voorgestelde Nederlandse regelgeving aangaande rechtsbijstand bij het politieverhoor voldoet aan de hieraan gestelde vereisten in Richtlijn 2013/48/EU en artikel 6 lid 3 sub c EVRM. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is eerst de inhoud van de voorgestelde Nederlandse regelgeving geanalyseerd. Voorts is onderzocht welke eisen Richtlijn 2013/48/EU en het EVRM stellen aan rechtsbijstand bij het politieverhoor. Vervolgens is de voorgestelde Nederlandse regelgeving getoetst aan de eisen die Richtlijn 2013/48/EU en het EVRM stellen aan rechtsbijstand bij het politieverhoor. De scriptie bevat een uitgebreide evaluatie van de voorgestelde Nederlandse regelgeving aangaande rechtsbijstand bij het politieverhoor en geeft aan op welke punten en op welke wijze het dient te worden aangepast voor de vereiste implementatie.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7716
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
toonen, bas.pdf262.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.