Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7717
Title: Is de rechtsbescherming van jongeren verbeterd sinds de invoering van de Jeugdwet?
Authors: Broekhoven, A.P.C.B. van
Keywords: Jeugdwet
Wet op de Jeugdzorg
rechtsbescherming
jeugdhulpplicht
indicatiebesluit
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De Jeugdwet is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Binnen de Jeugdwet kan er een beroep worden gedaan op jeugdhulp. Deze “jeugdhulpplicht” is in de plaats getreden van het wettelijke recht op jeugdzorg zoals dit binnen de Wet op de Jeugdzorg bestond. De wetgever heeft bij de totstandkoming van de jeugdwet bewust rekening gehouden met de rechtsbescherming van jongeren. Al tijdens deze totstandkoming zijn er echter vanuit verschillende kanten opmerkingen gemaakt over de mogelijke tekortkomingen in de rechtsbescherming van jongeren. In deze scriptie heb ik onderzocht of de rechtsbescherming van jongeren, voor wat betreft het vrijwillige kader van de jeugdzorg, er binnen de Jeugdwet op vooruit is gegaan ten opzichte van de Wet op de Jeugdzorg.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7717
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
broekhoven, a.p.c.b. (marc) van.pdf432.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.