Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7718
Title: De (on)mogelijkheid van omzethuur in Nederland
Other Titles: Een onderzoek naar het spanningsveld tussen een omzetgerelateerde huurprijs en de huurprijsherziening ex artikel 7:303 BW in het kader van het semi-dwingend huurrecht bedrijfsruimte.
Authors: Wijngaard, E.A.J.M. van de
Keywords: omzethuur
huurprijsherziening
semi-dwingend recht
afwijkend beding
huurrecht bedrijfsruimte
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Omzethuur is een verhuursituatie, waarbij de huurder de verhuurder een (gedeeltelijk) aan de in een bedrijfsruimte behaalde omzet gerelateerde huurvergoeding betaalt. In Nederland wordt omzethuur nauwelijks toegepast terwijl de toepassing van een omzetgerelateerde huurprijs – zeker in tijden van crisis - voordelen biedt voor zowel huurder als verhuurder. In de literatuur wordt regelmatig gesteld dat het Nederlandse huurprijsregime een obstakel vormt voor de toepassing van omzethuur. Artikel 7:303 BW is slecht verenigbaar met een tussen partijen afgesproken omzethuur. De wettelijke maatstaf van art. 7:303 BW is niet afgestemd op omzethuur. Daarnaast vormt het feit dat het Nederlandse huurrecht van semi-dwingend recht is, hetgeen inhoudt dat er niet ten nadele van de huurder afgeweken mag worden, een belemmering voor de toepassing van omzethuur. Er bestaat derhalve een spanningsveld tussen de semi-dwingende huurprijswetgeving en de toepassing van omzethuur in Nederland. In deze scriptie worden de oorzaken achterhaald van het genoemde spanningsveld en wordt tevens getracht daarvoor een oplossing te bieden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7718
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
wijngaard, e.a.j.m. (ilse) van de.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.