Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7719
Title: Vrije keuze van rechtshulpverlener
Other Titles: binnen de gefinancierde en private rechtsbijstand
Authors: Lotfy, Amira
Keywords: gesubsidieerd
rechtsbijstandsverzekering
vrije advocaatkeuze
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat rechtsbijstandsverzekeraars in iedere gerechtelijke of administratieve procedure een vrije advocaatkeuze moeten bieden, ook indien rechtsbijstand voor de desbetreffende procedure naar nationaal recht niet verplicht is. In een onderzoek van Commissie Wolfsen, op basis waarvan aanbevelingen worden gedaan voor vernieuwing van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, stelt zij dat rechtzoekenden zich in rechte en administratief beroep mogen laten bijstaan door "een" advocaat. De commissie erkent het recht tot bijstand van een raadsman naar eigen keuze voor een ieder tegen wie vervolging is ingesteld, conform het EVRM en het IVBPR, maar erkent dit recht niet in administratief beroep of in bestuursrechtelijke of civielrechtelijke gerechtelijke procedures. Gelijkwaardige participatie van alle burgers binnen het recht is een voorwaarde voor het goed functioneren van een rechtsstaat. 'de vrije keuze van rechtshulpverlener binnen de gefinancierde en private rechtsbijstand' onderzoekt of de vrije keuze van rechtshulpverlener binnen de gefinancierde rechtsbijstand gelijkwaardig is aan de vrije keuze van rechtshulpverlener binnen de private rechtsbijstand, meer specifiek binnen de Wet op de rechtsbijstand in vergelijking met de rechtsbijstandsverzekering.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7719
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lotfy, amira.pdf721.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.