Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7720
Title: Van rechtsbescherming naar geschillenbeslechting
Other Titles: Procesrecht ambtenaren voor en na normalisering van de rechtspositie
Authors: Groenwold, Erik
Keywords: Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren
bezwaarschriftencommissie
cao-geschillencommissie
beginselen van hoor en wederhoor
motiveringsbeginsel
beginselen van toegang tot de rechter
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren kan er toe leiden dat de huidige bestuursrechtelijke rechtsbescherming met behulp van een bezwaarschriftprocedure en een bezwaarschriftencommissie wordt vervangen door geschillenbeslechting met behulp van een cao geschillencommissie dat een bindend advies geeft. Aan de hand van een drietal beginselen van procesrecht is bekeken welke van beide procedures voor ambtenaren een beter middel is om voor hun recht op te komen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7720
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
groenwold, erik.pdf388.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.