Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7726
Title: Evenredigheid in de fraudewet
Other Titles: Een toetsing van de wettelijke kaders van de Fraudewet, het huidige boeteregime en het voorstel tot wijziging van de Fraudewet aan de eisen van de evenredigheidsbepalingen van het EVRM en de Awb.
Authors: Voorst, A.H. van
Keywords: evenredigheidsbeginsel
bestuurlijke boete
sociale zekerheid
Fraudewet
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit onderzoek is getoetst of de wettelijke kaders van de Fraudewet, het huidige boeteregime en het voorstel tot wijziging van de Fraudewet voldoen aan de eisen van de evenredigheidsbepalingen van het EVRM en de Awb. Toetsing heeft plaatsgevonden aan de hand van de drie evenredigheidselementen, te weten de ernst van de overtreding van de inlichtingenplicht, de mate waarin de overtreding de overtreder te verwijten valt en de omstandigheden van het geval waaronder de overtreding heeft plaatsgevonden. In het onderzoek is onder andere vastgesteld dat het huidige op de uitgangspunten van de CRvB gebaseerde boeteregime de uitvoeringsorganisaties in voldoende mate ruimte biedt om rekening te houden met de elementen van het evenredigheidsbeginsel. Verder is vast komen te staan dat met de codificatie van de uitgangspunten van de CRvB in het voorstel tot wijziging van de Fraudewet tekortkomingen met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel grotendeels worden opgelost. In het onderzoek is daarom geconcludeerd dat het huidige boeteregime en het voorstel tot wijziging van de Fraudewet voldoen aan de evenredigheidseisen van het EVRM en de Awb.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7726
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
voorst, a.h. van.pdf960.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.