Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7729
Title: Welke (juridische) factoren op het terrein van gegevensuitwisseling belemmeren de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit en hoe zouden deze belemmeringen opgeheven kunnen worden?
Authors: Slatius, W.G.
Keywords: gegevensuitwisseling
integrale aanpak
georganiseerde criminaliteit
convenant
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Een gecombineerd juridisch/criminologisch/empirisch onderzoek naar (juridische) belemmeringen op het gebied van gegevensuitwisseling ten behoeve van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit door samenwerkende partners op basis van een convenant. Naar aanleiding van het onderzoek worden aanbevelingen gegeven deze belemmeringen op te heffen. De aanbevelingen richten zich op het creëren van eenduidige wetgeving, het investeren in onderling vertrouwen tussen samenwerkende partners, investeren in onderwijs op het gebied van integrale aanpak en het creëren en vergroten van bewustwording signalen van georganiseerde criminaliteit te herkennen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7729
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
slatius, w.g..pdfslatius, w.g.447.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.