Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7730
Title: Het uitleveren van kinderen en adolescenten aan de VS: een schending van het IVRK door Nederland
Other Titles: Een onderzoek naar de weigeringsgronden voor het uitleveren van jeugdigen aan de Verenigde Staten van Amerika
Authors: Plugge, A. (Angelique)
Keywords: IVRK
EVRM
weigeringsgronden
uitlevering
levenslang
jeugdstrafrecht
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Een onderzoek naar de weigeringsgronden voor het uitleveren van jeugdigen aan de Verenigde staten van Amerika. In de VS krijgen kinderen een levenslange gevangenisstraf voor moord of medeplichtigheid maar ook voor minder zware delicten zoals het gebruik van wapens of een overval. Kinderen komen door de straf van levenslang nooit meer vrij. Volgens het uitleveringsverdrag tussen Nederland en de VS is uitlevering van jeugdigen mogelijk. Nederland heeft het IVRK geratificeerd en dient de rechten (van het kind) zoals beschreven in dit Verdrag te eerbiedigen en te waarborgen voor ieder kind. De VS is het enige land dat het Verdrag niet geratificeerd heeft en hierdoor strikt genomen ook niet gebonden is aan het naleven hiervan. Als Nederland zijn jeugdigen dient te beschermen kan men dan een uitleveringsverzoek van de VS weigeren? En op welke gronden is dit mogelijk? Dit onderzoek behandelt zowel de rechten van het kind op basis van het IVRK als de rechten van de Mens op grond van het EVRM. Immers zijn kinderen ook mensen. Kan Nederland bij schending van het EVRM de uitlevering weigeren? En kan Nederland dan ook op basis van het schenden van de Kinderrechten de uitlevering weigeren?
URI: http://hdl.handle.net/1820/7730
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
plugge, a.pdf433.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.