Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7731
Title: Het aansprakelijkheidsrisico van wettelijk verplichte communicatie over tweedepijlerpensioen
Other Titles: Een onderzoek naar de omvang van het aansprakelijkheidsrisico van de pensioenuitvoerder op grond van onrechtmatige daad voor schade bij de deelnemer door onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet verplichte informatieverstrekking, nu en in de nabije toekomst
Authors: Issum, M.M.A. van
Keywords: tweedepijlerpensioen
aansprakelijkheidsrisico
informatievoorschriften
onrechtmatige daad
Pensioenwet
Pensioenfondsenrichtlijn
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In het voorbije decennium is de hoeveelheid informatievoorschriften waaraan de pensioenuitvoerder richting de deelnemer moet voldoen ingevolge de Pensioenwet fors toegenomen en er is wederom een expansie aanstaande wegens de herziening van Richtlijn 2003/41/EG (de 'Pensioenfondsenrichtlijn'). Aanleiding om onderzoek te doen naar de omvang van het risico op aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad van de pensioenuitvoerder voor schade die de deelnemer lijdt door onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet verplichte informatieverstrekking en naar de vraag of in de nabije toekomst een stijging van dit risico is te verwachten. Analyse van bestaande rechtsbronnen leidt tot de gevolgtrekking dat de toename van het aantal informatievoorschriften vooralsnog niet heeft geleid tot een stijging van het aansprakelijkheidsrisico. Uit een inventarisatie en beoordeling van de in de nabije toekomst in de Pensioenwet te implementeren informatieverplichtingen wordt geconcludeerd dat op korte termijn ook geen toename van het risico op aansprakelijkheid valt te verwachten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7731
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
issum, m.m.a. van.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.