Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7740
Title: Het portefeuillerecht in de veranderende wereld
Authors: Hermans, D.
Keywords: portefeuillerecht
bemiddelaar
verzekeraar
verzekeringen
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In de jaren 50 van de vorige eeuw werd het door de wetgever noodzakelijk geacht om de bemiddelaar een wettelijk beschermde positie toe te kennen, het portefeuillerecht. Het portefeuillerecht was hoofdzakelijk bedoeld om de belangen van de bemiddelaar en de aan hem toekomende provisie te beschermen. De bepalingen waarin het portefeuillerecht is vastgelegd zijn sindsdien nagenoeg onveranderd gebleven. Het portefeuillerecht is thans vastgelegd in paragraaf 4.3.8.3 van de Wft en regelt de privaatrechtelijke verhouding tussen de bemiddelaar en de verzekeraar. Binnen de financiĆ«le sector hebben de afgelopen jaren grote veranderingen plaatsgevonden, diverse wetswijzigingen zijn direct en indirect van invloed geweest op het portefeuillerecht, zoals het afschaffen van het wettelijk recht op provisie. Het doel van de wetgever is dat deze wijzigingen leiden tot een veranderende wereld met een zuiver marktmodel, waarbij de bemiddelaar transformeert van handelsagent van de verzekeraar, naar een onafhankelijke adviseur. Doel van deze scriptie is om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van het portefeuillerecht is en te beoordelen of het portefeuillerecht nog bestaansrecht heeft.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7740
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hermans, d..pdf167.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.