Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7741
Title: De Europa-route en het recht op vrij verkeer van personen
Authors: Le, Sanne T.V.
Keywords: Europese Unie
vrij verkeer van personen
richtlijn 2004/38/EG
EU-burgerschap
Europa-route
implementatie
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie is het tot stand brengen van een interne markt, waarin (o.a.) sprake is van vrij verkeer van personen. Het vrij verkeer van personen wordt nader uitgewerkt in Richtlijn 2004/38/EG, waarin het EU-burgerschap het vertrekpunt vormt. Onder deze Richtlijn komt de derdelander partner onder voorwaarden verblijfsrecht toe, indien de unieburger zich heeft verplaatst naar een andere lidstaat. De derdelander partner mag de unieburger bij terugkeer naar de lidstaat van herkomst volgen onder bepaalde voorwaarden. Door de strenge nationale voorwaarden wordt door unieburgers met een derdelander partner met opzet de nationale wetgeving buitenspel gezet, door kunstmatig een situatie te creëren waaronder rechten ontleend worden aan uniewetgeving. Dit fenomeen heeft de naam ‘Europa-route’ gekregen. Ik heb onderzocht of de door de Nederlandse Staat gestelde eisen aan gezinshereniging een inbreuk vormen op de waarborgen die zijn gesteld in de Richtlijn. Ik kom tot de conclusie dat de wetgeving in het kader van de terugkeersituatie niet geheel conform de Richtlijn is, maar dat dit enigszins wordt rechtgetrokken door de rechtspraak. Kortom, wettelijk gezien is er sprake van inbreuk. De toepassing ervan heeft echter niet geleid tot inbreuk op de waarborgen die de vrijheid van verkeer en verblijf biedt.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7741
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
le, s.t.v..pdf238.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.