Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7742
Title: Bedrijfsaansprakelijkheid voor klimaatverandering
Other Titles: Kunnen ondernemingen bij schending van de duurzaamheidsnorm van CO2-emissiereductie door belangenorganisaties met succes aansprakelijk (ex art. 6:162 BW) worden gesteld voor mogelijke milieuschade?
Authors: Jukema, Saskia J.
Keywords: bedrijfsaansprakelijkheid
CO2-emissiereductie
duurzaamheid
Urgenda
klimaatverandering
milieuschade
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre bedrijven op grond van onrechtmatige daad succesvol aansprakelijk gesteld kunnen worden voor overschrijding van de duurzaamheidsnorm CO2-emissiereductie. Dit naar aanleiding van de rechtszaak Urgenda waarin de Nederlandse Staat, naar het oordeel van Rechtbank Den Haag, onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig (ex art. 6:162 BW) heeft gehandeld door voor het jaar 2020 uit te gaan van een reductiedoelstelling van minder dan 25% t.o.v. het jaar 1990. Kunnen de rechtsgronden in analogie door een belangenorganisatie worden toegepast op het bedrijfsleven? Onderzocht wordt; wat de geldende duurzaamheidsnormen zijn en meer specifiek de milieunorm tot reductie van CO2-emissie. De invulling van de civielrechtelijke aansprakelijkheidsvereisten voor deze milieuaspecten. En het collectiefactierecht op grond waarvan een belangenorganisatie een gerechtelijk verzoek tot CO2-emissiereductie kan indienen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7742
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jukema, saskia j..pdf165.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.