Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7745
Title: De Nederlandse echtscheiding in het licht van het IVRK: komt het belang van het kind voldoende tot zijn recht?
Authors: Harrems, Nathalie
Keywords: IVRK
belang van het kind
echtscheidingsrecht
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Het IVRK kent bepalingen die relevant zijn voor het Nederlandse echtscheidingsrecht. Deze bepalingen zijn door het Comité voor de Rechten van het Kind nader geduid in zgn. ‘General Comments’. In het onderzoek wordt bezien of bepaalde aspecten van het Nederlandse recht inzake echtscheiding in overeenstemming zijn met deze bepalingen en de uitleg die hieraan in de ‘General Comments’ wordt gegeven. Daarbij gaat het in het bijzonder om de regeling inzake het gezag over, de omgang met en de verblijfplaats van kinderen, alsmede de wijze waarop kinderen worden betrokken bij besluitvorming over hun situatie tijdens en na de echtscheiding. Er kunnen verschillende vragen worden gesteld bij de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan het IVRK in het echtscheidingsrecht. De leeftijdsgrens die in Nederland wordt gehanteerd bij het hoorrecht lijkt op gespannen voet te staan met het IVRK.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7745
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
harrems, n.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.