Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7746
Title: De exoneratie voor de aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon
Other Titles: Dient de rechtsgeldigheid van een exoneratie, bij aansprakelijkheid wegens schending van de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon, nader gereglementeerd te worden?
Authors: Eijsden, A.A.R. van
Keywords: verzekeringstussenpersoon
zorgplicht
exoneratie
rechtsgeldigheid
reglementering
verzekeringsdekking
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De aandacht voor de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon is in de afgelopen jaren verder toegenomen. De verplichtingen van de verzekeringstussenpersoon zijn aan de ene kant ontwikkeld via de open normen in het privaatrecht, zoals de zorgplicht van een goed opdrachtnemer (artikel 7:401 BW). Daarnaast zijn publiekrechtelijke gedragnormen vastgelegd in o.a. de Wet op het financieel toezicht (Wft) en deze normen werken door in de privaatrechtelijke verhouding(en). Verzekeringstussenpersonen gaan meer over tot het schriftelijk vastleggen van hun werkzaamheden, inclusief een bijbehorende exoneratie. Van belang is echter op welke wijze een exoneratie bedongen kan worden en in hoeverre deze rechtsgeldig is. Dit onderzoek gaat over de vraag of voor de verzekeringstussenpersoon sprake is van een bijzondere zorgplicht, of exoneratie daarvan mogelijk is en eventueel nader gereglementeerd dient te worden. Daarbij is een (rechts)vergelijking gemaakt naar Engels en Duits recht en naar andere beroepsbeoefenaren. Verder komt de invloed van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering op de exoneratie en de rechterlijke matiging aan bod. Tenslotte worden de voor- en nadelen van reglementering besproken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7746
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eijsden, a.a.r. van.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.