Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7747
Title: Handhaving IPPC/BRZO-inrichtingen in de Wet VTH in strijd met de Grondwet?
Authors: Puttenstein, H. (Henny)
Keywords: autonomie en medebewind
bestuursrechtelijke handhaving
IPPC- en BRZO-inrichtingen
Grondwet
wet VTH
regionale omgevingsdiensten
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In deze scriptie is onderzocht hoe de bevoegdheidstoedeling van de bestuursrechtelijke handhaving van de IPPC/BRZO-bedrijven in de Wet VTH zich verhoudt tot het staatsrechtelijk leerstuk van autonomie en medebewind. Ik heb eerst een analyse van dit leerstuk gemaakt. Omdat blijkt dat een duidelijk toetsingskader voor bevoegdheidstoedeling ontbreekt heb ik de, in het staatsrecht gecodificeerde, uitgangspunten en criteria voor het toedelen van taken en bevoegdheden in het openbaar bestuur van Nederland verzameld en in een toetsingskader geplaatst. De Wet VTH verplicht ook dat GS en B&W een openbaar lichaam, als bedoeld in de WGR, instellen om de betreffende handhavingsbeschikkingen voor te bereiden. Omdat openbare lichamen niets van doen hebben met autonomie en medebewind heb ik onderzocht in hoeverre in het staatsrecht rechtsbeginselen, met betrekking tot het instellen van openbare lichamen, zijn gecodificeerd. Ook deze rechtsbeginselen heb ik in een toetsingskader geplaatst. Vervolgens heb ik de bevoegdheidstoedeling van de handhaving van IPPC/BRZO-inrichtingen in de Wet VTH aan deze toetsingskaders getoetst. Hieruit blijkt dat de bestuursrechtelijke handhaving IPPC/BRZO-inrichtingen in de Wet VTH in strijd is met de Grondwet en het (staats)recht. Omdat de wetgever voornemens is de Wet VTH in de toekomstige Omgevingswet op te nemen heb ik tevens onderzocht of de Wet VTH aansluit op de Omgevingswet. Dat is niet het geval.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7747
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
puttenstein, h..pdf532.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.