Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7749
Title: Winstuitkering door zorginstellingen
Other Titles: Waarborgen van de publieke belangen van zorg, een winst voor de systematiek en coherentie?
Authors: Westendorp, Mathijs van
Keywords: winstuitkering
wetsvoorstel 33 168
gereguleerde marktwerking
vrij verkeer
rule of reason
gezondheidszorg
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In 2006 werd in Nederland het stelsel van gereguleerde marktwerking ingevoerd. Met de introductie van meer marktwerking neemt het belang van het EU recht toe. Het winstverbod dat van oudsher geldt voor zorgaanbieders van medisch specialistische zorg wordt daardoor als een niet meer te rechtvaardigen beperking van het vrije verkeer gezien. Het wetsvoorstel ‘Vergroten investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg’ staat onder voorwaarden toe dat zorgaanbieders van medisch specialistische zorg winst uitkeren aan de aandeelhouders. De mogelijkheid van winstuitkering brengt, tegenover het beoogde voordeel van meer efficiëntie en investeringen, het risico met zich mee dat de belangen van aandeelhouders boven kwalitatief goede en betaalbare zorg komen te staan. Daarom stelt het wetsvoorstel enkele voorwaarden aan een winstuitkering die de kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg moeten waarborgen. Het doel van dit onderzoek is om te toetsen of deze voorwaarden qua systematiek en coherentie verenigbaar zijn met de door de rule of reason toegelaten uitzondering op het vrije verkeer van vestiging en kapitaal.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7749
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
westendorp, m. van.pdf706.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.