Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7751
Title: De rechtspositie van het dier anno 2016
Authors: Gerats, W. (Wendy)
Keywords: rechtspositie dieren
dierenrechten
Wet dieren
art. 3:2a BW
rechtssubjectiviteit
belangen
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit onderzoek wordt een fundamenteel leerstuk van het privaatrecht onderzocht, zijnde het leerstuk dat betrekking heeft op rechtssubjecten en rechtsobjecten, meer specifiek de rechtspositie van het dier in dit leerstuk. Uit dit onderzoek blijkt dat het dier in de wet een vergaande juridische bescherming wordt verleend. Verder blijkt dat in de rechtspraktijk rekening wordt gehouden met de eigen belangen van het dier, in het bijzonder na de inwerkingtreding van de Wet dieren. Ofschoon het dier wettelijk of anderzijds niet expliciet als rechtssubject wordt erkend, kan, uitgaande van de wel erkende rechtssubjecten in het rechtssysteem en de verschillende gradaties in belangen en rechten die daarbij in acht worden genomen, aansluiting worden gezocht bij bestaande rechtsconstructies opdat de rechtssubjectiviteit van het dier toepasbaar is in het rechtssysteem. Concluderend kan worden gesteld dat het dier binnen het Nederlandse rechtssysteem zou kunnen worden beschouwd als (beperkt) rechtssubject.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7751
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gerats, w.pdf626.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.