Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7752
Title: Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen
Authors: Ansems, J.A.P.M.
Keywords: aansprakelijkheid
medisch hulpmiddel
hulpzaak
hulpverlener
risicoaansprakelijkheid
productaansprakelijkheid
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Een patiënt, die bij een medische behandeling schade oploopt als gevolg van het gebruik van een medisch hulpmiddel, staat een aantal wettelijke bepalingen ten dienste om zijn schade vergoed te krijgen. Hij kan zich beroepen op niet-nakoming van de behandelingsovereenkomst (art. 6:74 BW). Artikel 6:77 BW bepaalt voorts dat de opdrachtnemer ook aansprakelijk is voor het gebruik van ongeschikte hulpzaken. Dit artikel biedt de opdrachtnemer echter een aantal ontsnappingsmogelijkheden. De thesis bespreekt, aan de hand van relevante rechtspraak, wanneer deze mogelijkheden kunnen worden ingeroepen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan buitencontractuele aansprakelijkheid, waaronder productaansprakelijkheid. Opvallend is dat de rechtspraak, juist in medische casus, schade niet aan de hulpverlener toerekent als hij de gebrekkigheid van het hulpmiddel niet had kunnen onderkennen. Hiermee verwordt de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:77 BW tot een schuldaansprakelijkheid. In de thesis wordt een alternatief scenario uitgewerkt, waarbij de hulpverlener altijd als aanspreekpunt voor de gedupeerde fungeert en eerstgenoemde eventueel compensatie kan vinden bij de producent van het hulpmiddel.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7752
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ansems, j.a.p.m..pdf28.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.