Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7755
Title: De waarborgen uit het EVRM wat betreft het recht op rechtsbijstand voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van de Participatiewet
Other Titles: Moeten de waarborgen wat betreft het recht op rechtsbijstand in de zin van artikel 6, derde lid, onder c, van het EVRM, ook van toepassing zijn voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van de Participatiewet?
Authors: Ravenhorst, S. van
Keywords: Participatiewet
opleggen boete
6 EVRM
rechtsbijstand
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: In dit onderzoek is onderzocht of de waarborgen wat betreft het recht op rechtsbijstand in de zin van artikel 6, derde lid, onder c, van het EVRM, van toepassing moeten zijn voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van de Participatiewet. De bestuurlijke boete die wordt opgelegd op grond van de Participatiewet moet aangemerkt worden als een criminal charge in de zin van artikel 6 van het EVRM. Die criminal charge vangt aan al voorafgaand aan het daadwerkelijk opleggen van de bestuurlijke boete, namelijk na het toezenden van het rapport of het proces-verbaal of het voornemen tot boeteoplegging. Artikel 6 van het EVRM is ook dan al van toepassing en de waarborgen die artikel 6, derde lid, onder c, van het EVRM geeft, zoals die zijn weergegeven in de scriptie, moeten dan zodanig in acht worden genomen, dat het doel van artikel 6 – een eerlijk proces – wordt bereikt. Een beroep op artikel 6, derde lid, onder c, van het EVRM in het kader van de procedure voorafgaand aan de berechting kan relevant zijn als door het niet naleven van die bepaling de eerlijkheid van het proces ernstig wordt geschaad.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7755
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ravenhorst, s. van.pdf385.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.