Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7756
Title: 'Slechts' doneren of ook familierechtelijk integreren
Other Titles: Een onderzoek naar de rechtspositie van de zaaddonor bij tegenstrijdige belangen van de betrokken actoren
Authors: Raaijmakers, M.
Keywords: rechtspositie
zaaddonor
tegenstrijdige belangen
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Met de inwerkingtreding van de Wet kunstmatige bevruchting donorgegevens (Wkbd) in 2004 is aan de mogelijkheid te weten van wie je afstamt, een inmiddels erkende basisbehoefte, invulling gegeven. Tenminste in het geval gebruik is gemaakt van een onbekende donor. Het kind kan vanaf de leeftijd van 16 jaar de (praktisch altijd toegekende) persoonsidentificerende gegevens van de donor opvragen. Voor de onbekende donor is er slechts sprake van doneren en niet van familierechtelijk integreren. Indien een bekende donor doneert, kan daarnaast ook sprake zijn van familierechtelijk integreren. Hiertoe zijn mogelijkheden voor de donor in de vorm van onder andere erkenning en vervangende toestemming tot erkennen. De positie van de donor is versterkt sinds de komst van de Wet Lesbisch ouderschap in 2014. De kans is ook aanzienlijk dat de donor omgangsrecht krijgt toegewezen indien de donor (intended) family life kan aantonen. In het geval een bekende donor betrokken is, is niet wettelijk ingeregeld om te zorgen dat het kind te weten komt wie de donor is. Het afstammingsrecht blijft door de veranderende maatschappij en nieuwe technieken volop in ontwikkeling.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7756
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
raaijmakers, m..pdf339.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.