Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7757
Title: DE NEDERLANDSE PRIVAATRECHTELIJKE (BIJZONDERE) BANCAIRE ZORGPLICHTEN INZAKE (PLAIN-VANILA) SWAPS Wanneer is voldaan aan de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps
Other Titles: Een onderzoek naar de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps
Authors: Nguyen, S.
Keywords: bancaire zorgplicht
plain-vanila swaps
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De scriptie handelt over de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps. Waarbij er onderzoek wordt gedaan door antwoord te geven op de (onderzoeks)vraag: Wanneer is voldaan aan de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps. In het onderzoek komt de (plain-vanila) swap met zijn diverse mogelijke facetten en diverse (veel voorkomende) potentiele risico’s aan de orde. Waarbij al de drie fases van (bancaire) overeenkomst (van opdracht) inzake de (plain-vanila) swap ook aan bod komt. Aangezien uit het onderzoek gebleken is dat de (totstandkoming c.q. verstrekking van een) plain-vanila) swap een (bancaire) overeenkomst (van opdracht) is. Uit het onderzoek is gebleken dat er diverse vormen zijn van (bijzondere) bancaire zorgplichten, waarbij de bancaire (bijzondere) zorgplichten verder kunnen reiken dan de niet-bancaire (bijzondere) zorgplichten. Tevens is gebleken dat er (haast onaandoenlijk) veel eisen worden gesteld, indien men (geheel) wil voldoen aan de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps. Zoals het feit dat er talloze aspecten van aansprakelijkheid en/of wanprestatie hierbij een rol kunnen spelen. Daarnaast blijken ook andere diverse aspecten een rol te kunnen spelen. Zoals de hoedanigheid van betrokken partijen (particulier, ondernemer, MKB- dan wel grote onderneming als wel rechtspersoon- en niet-rechtspersoonondernemingen waarbij ook eventueel sprake kan zijn van gemengd handelen of niet gemengd handelen) en het Publiek- als het Privaatrecht, etc. Tot slot is een aanbeveling gegeven om (zo goed mogelijk) eventueel) te kunnen voldoen aan de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7757
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyen, s..pdf6.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.