Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7759
Title: Veilig in Europa? Slachtofferbescherming tussen lidstaten van de Europese Unie
Other Titles: Een kritische evaluatie van beschermingsmaatregelen uit het oogpunt van bescherming van het slachtoffer dat in een andere lidstaat gaat verblijven
Authors: Elte, M.
Keywords: evaluatie
Europees beschermingsbevel
slachtoffer
beschermingsmaatregelen
kaderbesluiten
EU-lidstaten
Issue Date: 2016
Publisher: Open Universiteit
Abstract: De scriptie behandelt de volgende onderzoeksvraag: ‘Is het Europees beschermingsbevel (EB) van toegevoegde waarde voor het slachtoffer dat (tijdelijk) in één van de EU-lidstaten wil verblijven ten opzichte van de toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis en de toezichtmaatregelen op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen?’ Met het EB kan het slachtoffer van criminaliteit een beschermingsmaatregel, dat wil zeggen een contact-, gebieds- of benaderverbod, meenemen naar een EU-lidstaat waar het wil gaan verblijven. Dit voorkomt dat het slachtoffer een nieuwe procedure moet starten voor een beschermingsbevel. Het is namelijk bezwaarlijk voor het slachtoffer om eventueel nieuw bewijsmateriaal te moeten verzamelen en geconfronteerd te worden met een ander rechtsstelsel en een andere taal. Bovendien is het dan niet zeker of de rechtszaak dezelfde uitkomst zal hebben. Vandaar dat de richtlijn EB is uitgevaardigd. Er waren echter ook al twee kaderbesluiten uitgevaardigd die toezichtmaatregelen kunnen overdragen naar een andere EU-lidstaat waarmee slachtoffers beschermd kunnen worden. Het gaat om toezichtmaatregelen voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting en toezichtmaatregelen na veroordeling. Volgens de Europese Commissie zijn deze kaderbesluiten belangrijk gezien het grote aantal EU-burgers dat in andere lidstaten wordt vastgehouden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7759
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elte, m..pdf207.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.