Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/7763
Title: Misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur
Other Titles: Een onderzoek naar de rechtmatigheid van optreden van bestuursorganen
Authors: Weeda, T.M.
Keywords: Wet openbaarheid van bestuur
informatie
misbruik
oneigenlijk gebruik
instrumenten
bestuursorganen
Issue Date: 2017
Publisher: Open Universiteit
Abstract: Misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een probleem dat de afgelopen jaren groter is geworden. In deze scriptie staan de instrumenten centraal waarover bestuursorganen beschikken op grond van de wet en de jurisprudentie om te kunnen optreden tegen misbruik van de Wob. Door de bestuursrechter is de civiele rechtsfiguur ‘misbruik van bevoegdheid’ geïntroduceerd om misbruik van de Wob aan te pakken. In het eerste deel wordt nader ingegaan op de toepassing van de rechtsfiguur ‘misbruik van recht’ door de civiele rechter en door de bestuursrechter. Daarna wordt ingegaan op de huidige instrumenten waarover bestuursorganen beschikken om te kunnen optreden tegen misbruik van de Wob. Deze instrumenten worden beoordeeld in het licht van twee centrale rechtsbeginselen, het legaliteitsbeginsel en het machtenscheidingsbeginsel. Door de Tweede Kamer zijn in het voorjaar van 2016 twee wetsvoorstellen aangenomen waarin aandacht is voor het oneigenlijk gebruik van de bevoegdheid om informatie op te vragen. In het tweede deel van deze scriptie worden de twee voorliggende wetsvoorstellen behandeld en met elkaar vergeleken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/7763
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
weeda, t.m..pdf365.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.